Nhằm đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán hàng, Saffron VIETNAM sẽ hỗ trợ Quý khách có thể đổi, trả và hoàn lại tiền hàng

Điều kiện hoàn trả hàng

Chúng tôi sẽ thực hiện việc hoàn trả hàng và hoàn tiền cho khách hàng trong những trường hợp sau:

1. Sản phẩm giao không đúng đơn đặt hàng

 

2. Sản phẩm bị rách tem

 

3. Sản phẩm bị lỗi

 

Điều kiện đổi sản phẩm

 

Thời gian hoàn trả và đổi sản phẩm