Chúng tôi hỗ trợ 2 hình thức thanh toánh chính:

1. Thanh toán chuyển khoản

 

2. Thanh toán tiền mặt khi nhận hàng